Certificat d’eficiència energètica d’habitatges existents. Cases amb etiqueta a partir del 2013

Certificat d’eficiència energètica d’habitatges existents. Cases amb etiqueta a partir del 2013

El nou projecte de reial decret pel què s’aprova el procediment bàsic per la certificació energètica dels edificis contempla que a partir del dia 1 de gener de 2013 tots els propietaris que venguin o lloguin un habitatge hauran de presentar el certificat d’eficiència energètica. Fins ara, aquest certificat es demanava en els projectes de nova construcció, però a partir del 2013 també s’haurà de presentar el certificat deficiència energètica  pels habitatges usats que es vulguin llogar o vendre llogar o vendre. Amb aquesta mesura, l’etiqueta energètica de l’edifici ajudarà a l’usuari a decidir-se a l’hora de comprar o llogar un habitatge, tal i com passa actualment amb els electrodomèstics o altres aparells electrònics.

Efecte de la mesura en els diferents agents implicats

El propietari:  Haurà de fer les gestions necessàries per obtenir el certificat deficiència energètica l’habitatge, que consistiran en encarregar a un tècnic competent que analitzi el comportament energètic de l’immoble la qualificació energètica. Serà quelcom semblant al què passa ara amb la cèdula d’habitabilitat o la Inspecció Tècnica de l’Edifici.

El comprador o llogater: Serà el gran beneficiat de la mesura, ja que tindrà més informació a l’hora de triar el seu habitatge. Bé, sempre i quan el propietari no decideixi encarir el producte com a conseqüència de la nova mesura.

Interpretació de l’etiqueta energètica

La qualificació energètica ens donar`s 3 dades que hem de saber interpretar:

Consum d’Energia Anual: L’energia final que consumeix l’edifici, és a dir, els kwh que ens surten a les factures de gas, per exemple. És una dada important, ja que va directament relacionada amb els diners que ens costarà viure en un edifici. Ens ho donen en kwh/m2 any (el què ens ha de servir de referència per comparar varis immobles) i en kwh/any.

Emissions de CO2 Anual: Aquesta dada fa referència a les emissions a l’atmosfera de CO2 derivades de l’ús de la casa i no sempre és proporcional al consum energètic de l’habitatge. Per exemple, si tenim una casa amb una demanda energètica alta (mala orientació, poc aïllament, finestres dolentes, etc) però  utilitzem una font d’energia renovable per calefacció i aigua calenta (com pot ser la biomassa), tindrem emissions de CO2 pràcticament nules  però un consum energètic alt i, per tant, ens gastarem molts euros a final de mes.

Lletra de l’edifici: La lletra de l’edifici (que pot anar de la G a la A) ve determinada pel les emissions de CO2. A menys emissions, lletra més alta. Aquesta dada pot portar molta confusió, ja que, com he comentat en l’exemple anterior, podem tenir una lletra A però una casa molt poc eficient.

Com heu vist, des del punt de vista de consumidor normal, és a dir, sense una gran consciència ecològica, la dada més important és el consum d’energia final i no la lletra final. A França utilitzen dues lletres diferents diferenciant clarament els conceptes de consum i emissions per no confondre al consumidor. Si teniu algun dubte sobre el tema o voleu certificar energèticament un habitatge nou o existent envieu un correu a info@incovi.com o feu una consulta a la secció contacte.