Com podem optimitzar la potència elèctrica contractada?

Com podem optimitzar la potència elèctrica contractada?

En la factura de l’electricitat, a més de peatges i impostos, pagum pel consum elèctric i per la potència que teniu contractada.  La potència contractada és la potència que necessita la vostra llar per poder connectar els diferents aparells elèctrics de manera simultània. Si en connectar algun aparell sobrepasseu la potència que teniu contractada, sobrecarregareu la instal·lació i saltarà l’Interruptor de control de potència (ICP).

Si apliqueu bones pràctiques d’eficiència i estalvi reduireu en la factura la part corresponent al consum; si ajusteu la potència a les vostres necessitats, no estalviareu energia però evitareu pagar quilowatts de més.

La potència que necessiteu depèn de dos factors. D’una banda, del tipus i quantitat d’aparells elèctrics que tingueu, i de l’altra, de la potència d’aquests aparells.

Existeixen diferents mètodes per calcular la potència aproximada que necessiteu.

Si ja teniu la llum contractada (menys de 15 kW) i voleu comprovar si podeu disminuir-ne la potència, podeu fer servir diferents mètodes:

Mètode d’estimació. Sumeu la potència de tots els vostres equips elèctrics (equips de climatització, radiadors elèctrics, nevera, assecadora, etc.). Afegiu 1 kW a la xifra resultant per a l’enllumenat i petits electrodomèstics, i finalment dividiu el resultat entre 3, perquè normalment no utilitzareu tots els electrodomèstics alhora. Per a aquest mètode podeu utilitzar la calculadora de potència.

Mètode exacte. Adquiriu i instal·leu un lector de consum elèctric en temps real i mesureu el vostre consum durant uns quants dies. El consum màxim durant aquest període de temps serà la potència que hauríeu de tenir instal·lada com a mínim.

Si encara no teniu llum,abans de donar-la d’alta consulteu el butlletí elèctric, el document que acredita el bon estat de la instal·lació i que s’obté en el moment de donar d’alta la llum. Per tant, l’ha de tenir el propietari o promotor de l’immoble o la persona que va donar d’alta la instal·lació.

El butlletí elèctric especifica la potència màxima a instal·lar i la potència recomanada. Si creieu que la potència recomanada és excessiva per als vostres equips elèctrics, podreu ajustar-la.

A l’hora de contractar la potència de la vostra llar, possiblement haureu d’ajustar el valor necessari a l’alça d’acord amb les potències normalitzades.

Si voleu canviar la potència contractada es recomana que consulteu un instal·lador oficial.  A més, heu de tenir en compte que només es permet un canvi de potència a l’any i qualsevol canvi de potència té costos associats.

Reduir la potència comporta despeses per part de la companyia elèctrica en concepte de desplaçament del tècnic. Augmentar la potència, que vol dir tenir accés a més potència de xarxa de distribució, suposa, a més, pagar a l’empresa distribuïdora els drets associats i regulats per la normativa vigent.