Deducció de IRPF i IVA reduït en projectes de rehabilitació

Deducció de IRPF i IVA reduït en projectes de rehabilitació

Fa uns dies un client ens preguntava quin IVA s’havia d’aplicar a un projecte de rehabilitació i com es podia deduir l’IRPF de les obres. És per això que hem decidit fer aquest post per explicar com afecten aquests dos conceptes a projectes de reformes i com ens encarreguem de gestionar-ho des de INCOVI.

Deducció del 20%

El tipus de deducció per rehabilitació de vivenda és del 20%, ampliant la quantitat màxima deduïble i el límit de renta per beneficiar-se de la deducció, que s’estén també a vivendes diferents de la habitual o en lloguer. La quantitat màxima a deduir-ne per vivenda és de 20.000 euros, que es podrà repartir fins a 4 declaracions del IRPF següents a la obra.En aquest sentit, el límit màxim sobre el que el declarant pot desgravar-se cada any és de 6.750 euros. En rentes inferiors a 53.007 euros significa una reintegració anual de Hisenda de 1.350 euros a la butxaca del benefici.

Aquestes obres haurien d’estar destinades a millorar l’eficiència energètica y per poder gaudir de la deducció en el IRPF serà necessari presentar una factura detallada amb tots els requisits legals. Els mitjans de pagament estan limitats a targetes o transferències bancàries, xecs o ingressos en compte. No s’admeten els pagaments en metàl·lic.

 INCOVI prepara la factura amb tots els requisits estipulats perquè el client simplement ho faci constar a la declaració de la renta i se li apliqui la deducció de forma automàtica.

IVA reduït del 10%

S’estableix l’aplicació del tipus impositiu reduït de l’Impost sobre el Valor Añadido (IVA) per tot tipus de obres de renovació i reparació de la vivenda particular, que és del 10%. Entre altres requisits s’estableix que el destinatari sigui una persona física que la destini a ús particular. També quan el destinatari sigui una comunitat de propietaris per les obres fetes a l’edifici en el que es trobi la vivenda.

INCOVI emet la factura fent constar que es compleix el requisit que el cost dels material aportats no excedeix del 40% de la base imposable perquè no tingui problemes legals per falta de concreció.

Si voleu ampliar la informació sobre els tipus d’actuacions i les característiques que han de tenir per poder aplicar el IVA reduït del 10% cliqueu al següent enllaç. Si us esteu plantejant una reforma o rehabilitació i teniu algun dubte sobre el tema, envieu-nos un correu a info@incovi.com i us el resoldrem.