El més destacat de la Jornada de rehabilitació eficient

El més destacat de la Jornada de rehabilitació eficient

El passat 19 de setembre es va celebrar a Barcelona una Jornada de rehabilitació eficient a la construcció al Roca Barcelona Gallery de Barcelona. Des de Incovi vam considerar interessant assistir-hi per conèixer les novetats del sector en el què desenvolupem principalment la nostra activitat. En aquest post us descriurem el més destacat de la sessió organitzada per Infoconstrucción.

ANNERR. Nova associació per fomentar la rehabilitació

La primera part de la Jornada va servir perquè la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma es presentés a Barcelona. Després de 2 anys convencent a les principals empreses del sector ubicades a Madrid, ha arribat el torn d’expandir el nombre d’associats en terres catalanes.

La principal funció de ANNER és la d’agrupar empreses i tècnics del sector de la construcció i fer lobby davant l’administració per fomentar la rehabilitació d’edificis existents. El preu per associar-se va des de 400 a 800 euros al mes, en funció de la mida de l’empresa, i ofereix diversos avantatges als associats.

AIPEX. L’aïllament com a millor opció

Si heu llegit algun dels nostres articles ja sabreu que una de les mesures que més recomanem per millorar l’eficiència energètica dels nostres edificis és la millora de l’aïllament de façanes i cobertes existents. L’Associació Ibèrica de Poliestirè Extruït representa les empreses productores a Espanya i Portugal d’aquest aïllant i es dedica principalment a explicar-ne les bondats.

El més interessant de la presentació va ser poder veure el comportament del XPS en obres construïdes fa 30 anys, on va quedar clar que una mala aplicació o un manteniment deficient poden fer perdre la gran capacitat d’aïllament que té aquest material.  Juan Venero, vocal del comitè tècnic de AIPEX, també va destacar que la nova normativa del DB-HE referent a la demanda energètica d’edificis comportarà més gruixos d’aïllament i una visió més global del consum energètic d’un edifici.

ONDULINE. Una coberta per a cada cas

Joaquin Esteban, enginyer del departament tècnic d’Onduline, va descriure amb molt detall cadascuna de les solucions que ofereix la famosa marca francesa, dedicada a impermeabilitzar principalment cobertes inclinades. El fet de poder construir o rehabilitar cobertes en sec i amb materials lleugers permet cobrir grans superfícies amb molt poc temps i generant els mínims residus.

La presentació també va servir per conèixer una anècdota referent a les goteres aparegudes la setmana passada al Congrés de Diputats de Madrid. Segons Joaquin Esteban, una empresa va fer una oferta temerària molt a la baixa 5 dies abans de l’adjudicació de l’obra, procés en què també va ofertar Onduline, i es va endur l’encàrrec de rehabilitar la coberta del Congrés, amb el resultat que ja coneixem tots. Haurem de pensar que amb Onduline això no hagués passat, no?