El millor dels Premis Construmat 2013 a la innovació i la sostenibilitat

El millor dels Premis Construmat 2013 a la innovació i la sostenibilitat

Ahir es va acabar el Construmat 2013, el saló de la construcció que es celebra cada 2 anys a la ciutat de Barcelona. Un dels esdeveniments més destacats que ofereix la fira són els Premis Construmat a la innovació i a la sostenibilitat promoguts conjuntament amb la Secretaria Tècnica de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

A la pàgina dels Premios Construmat 2013 trobareu totes les mencions i premiats d’aquesta edició i de les anteriors del 2011, 2009 i 2007. En el post d’avui hem volgut destacar els projectes arquitectònics i materials seleccionats enguany que d’alguna manera aporten solucions als tres grans temes que a INCOVI ens interessen més: la sostenibilitat, l’habitatge i la rehabilitació.

Centre d’oci d’Azuqueca d’Henares. Guadalajara

Un edifici de consum energètic quasi nul

L’edifici, una suma d’habitacions lligades una a l’altra que pretén ser una variant contemporània del casino tradicional, s’ha dissenyat per a l’estàndard europeu d’edifici d’energia propera a zero mitjançant l’optimització de l’envolupant tèrmica des de la perspectiva il·luminació/radiació/aïllament, i l’aplicació de fonts d’energia renovables tant per a climatització com per a generació elèctrica: geotèrmica i energia solar fotovoltaica.

Edifici d’habitatges Osona. Vic, Barcelona

Habitatges eficients econòmic, energètica i socialment

El repte del projecte resideix en aconseguir un edifici sostenible segons la equació clàssica de sostenibilitat = eficiència econòmica + eficiència energètica + eficiència social. Eficiència econòmica: el cost de la inversió ve limitat per un compte d’explotació amb marges molt ajustats que permet la amortització la promoció a llarg termini amb lloguers reduïts. Eficiència energètica: Es pretén obtenir la classificació energètica A des de l’inici. Eficiència social: Predominen els habitatges en lloguer per a famílies amb pocs ingressos. En els locals de planta baixa cedits a l’Ajuntament de Vic, s’ha instal·lat el Banc d’Aliments i un menjador social.

Habitatges universitaris al campus de la ETSAV. Sant Cugat del Vallés, Barcelona

Innovació constructiva i màxima eficiència energètica

El concurs, organitzat per la mateixa escola i la UPC, plantejava tres grans reptes: construir habitabilitat per a estudiants d’arquitectura, complir la certificació energètica suïssa Minergie (baixar dels 38 kwh/m2a) i tot això utilitzant un nou sistema de construcció industrialitzada (sistema Emi de Compact Habit).La proposta ofereix només aquells elements mínims i exigits per normativa, intentant no acabar completament l’habitatge per obrir nous àmbits d’oportunitat; una major llibertat en l’apropiació de l’hàbitat per part del estudiant d’arquitectura, un estalvi econòmic en acabats reinvertit en eficiència energètica i una expressivitat real i pedagògica de la construcció.

Sistema Epipe

Rehabilitació de canonades sense haver de fer obres

La tecnologia Epipe permet restaurar canonades d’aigua sanitària, calefacció, aire condicionat i línies de gas sense necessitat de realitzar obres. El sistema Epipe consta d’un procés senzill: 1. Assecat i drenat de les canonades 2. Neteja realitzada mitjançant aire i corindó 3. Aplicació de la resina epoxi. Aquest material crea una canonada nova aprofitant l’antiga com a motlle impedint que es torni a formar corrosió.

Soleal Move

Finestres pensades per persones amb mobilitat reduïda

Dispositiu de bloqueig (tancament) i desbloqueig (obertura) automàtic per finestra practicable. Proporciona una solució per a les persones amb mobilitat reduïda per facilitar l’accés i l’ús de la finestra. El sistema és un panell tàctil que es pot posar en qualsevol lloc del marc de la finestra i reemplaça la clàssica maneta d’una finestra. El mecanisme controla el grau d’obertura i elimina els sistemes de tanca tradicional.