Neix Eco8, model responsable de construcció sostenible

Neix Eco8, model responsable de construcció sostenible

Neix Eco8, un segell creat per fomentar l’arquitectura sostenible i estimular la innovació en el sector de la construcció. L’objectiu d’aquesta iniciativa és el de crear una eina assequible per promoure i certificar edificis responsables, innovadors i sostenibles. Des de INCOVI  hem participat en el procés de creació de Eco8 des dels seus inicis i estem molt orgullosos de presentar-vos aquest nou projecte.

Origens de Eco8

Eco8 s’inicia el 2010 amb la iniciativa INNOCONSTRUCCIO GIRONA 2012, un projecte per a impulsar la competitivitat i la innovació en la PIME del sector de la construcció a Girona. El projecte engloba tres empreses constructores i promotores de petit i mitjà format interessades en certificar un sistema de gestió de la innovació (R+D+i) a través de AENOR, i dur a terme un projecte cooperatiu que formi part d’un moviment estratègic en el sector.

El model ha estat creat per les empreses INCOVI, OBYCALL i MICALÓ RAMIÓ amb l’assessorament de la consultora AQUALITY CONSULTING. El projecte ha comptat des dels seus inicis amb el suport de varies entitats, com és el cas de ACC1Ó, El Gremi de Promotors i Constructors de Girona o  el Grup de Recerca i Innovació de la Construcció de la U.P.C.

A qui va dirigit?

Tot i que es tracta d’un model aplicable a qualsevol tipus d’edifici, Eco8 ha estat creat pensant sobre tot en la construcció d’habitatges, ja siguin unifamiliars o plurifamiliars. La intenció del model és la de tenir una influència positiva en la construcció dels edificis que formaran el futur parc immobiliari local i, per tant, s’adreça a tots els agents que hi puguin intervenir:

PARTICULARS:

Es tracta d’un model constructiu que serveix com a guia a particulars interessats en construir o rehabilitar un habitatge de baix consum energètic que tingui en compte l’impacte de l’edifici en el medi ambient. Eco8 ofereix assessorament a l’hora de triar les solucions més adequades per aconseguir un habitatge més ecològic, eficient i econòmic. Per tant, es tracta d’una eina de suport en el procés de disseny que serveix per certificar la qualitat ambiental de l’edifici.

EMPRESES:

Eco8 és un model de proximitat pensat per a PIMES del sector de la construcció (promotors, constructors, arquitectes, etc.) que volen introduir-se en el món de l’arquitectura sostenible però que troben dificultats en aplicar models més generalistes. Es tracta d’un instrument flexible i fàcil d’aplicar que té en compte els recursos i les necessitats de la societat actual.

ADMINISTRACIONS:

Tots els ajuntaments i administracions que vulguin impulsar la creació de barris i edificis més sostenibles poden utilitzar Eco8 com una eina per promoure i certificar les seves polítiques mediambientals. Els principis en què es basa el model inclouen un especial interès pel compromís social, la responsabilitat local i la creació noves economies i llocs de treball “verds”.

Funcionament de Eco8

El Model Constructiu s’estructura en 8 principis generals on cadascun d’ells inclou els requisits a assolir per el seu compliment. Per a cada requisit exposat, es defineix l’evidència a complir.

Els requisits que conté cada principi es divideixen en obligatoris i puntuables. Els obligatoris es defineixen com d’inexcusable compliment mentre que els puntuables seran d’opcional compliment però amb la obligació d’haver d’assolir una puntuació mínima de 40 punts. Els principis del model són els següents:

(1) Energia i Arquitectura ecoeficient (2) Petjada de Carboni (3 )Aigua (4) Materials responsables (5) Valorització dels residus (6) Industrialització Estandarització i Innovació) (7) Projecte Integral i Integrador (8) Responsabilitat local i Promoció Sostenible

Com obtenir el segell Eco8

El primer pas per obtenir el segell és posar-se en contacte amb una de les empreses promotores de la iniciativa i explicar el projecte que es vol dur a terme. Un equip d’experts avaluarà les possibilitats d’obtenir el segell Eco8 i oferirà l’assessorament per certificar l’edifici.

Si esteu interessat en obtenir més informació sobre el segell Eco8, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem tots els dubtes que podeu tenir.