Un nou model d’habitatge eficient i sostenible

INCOVI presenta un nou model d’accés a HABITATGES EFICIENTS I SOSTENIBLES, oferint SERVEIS ESPECIALITZATS EN CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE i un nou concepte de RELACIÓ COL·LABORATIVA AMB EL CLIENT on totes les parts implicades s’ajuden.

Aquest nou model es divideix en dues branques. ESPAIS PER VIURE, a través de la qual oferim habitatges sostenibles i eficients a un preu just i situats en entorns urbans, i SOLUCIONS PER VIURE, on disposem de serveis especialitzats en construcció sostenible i rehabilitació energètica.

Aquestes són les bases dels nostres habitatges:

  • Edificis 100% sostenibles i respectuosos amb el medi
  • Ús de materials respectuosos amb les persones i la natura
  • Edificis amb confort tèrmic natural sense consum d’energia
  • Edificis que generen energia a traves de fonts renovables
  • Edificis que reciclen el 100% dels seus residus
  • Edificis flexibles i adaptables a cada usuari
  • Garantia d’eficiència i optimització de l’ús de l’edifici
  • Sostenibilitat assequible, a l’abast de tothom

Com reduirem el consum energètic dels habitatges?

La rehabilitació energètica es basa en la intervenció en els elements passius i actius de l’edifici.

Els 10 principals punts d’actuació són els següents:

Els Nostres Principis

SOSTENIBILITAT

Tota la nostra oferta es basa en solucions sota alts criteris de consciència ecològica, sostenibilitat i eficiència energètica.

TRANSPARÈNCIA

Som transparents alhora de mostrar els detalls dels projectes tècnica i economicament. Un model de construcció ètica.

COL.LABORACIÓ

Una comunitat que comparteixen el respecte pel medi ambient i el desig de col·laborar per desenvolupar un entorn de vida millor.

FLEXIBILITAT

Un habitatge de qualitat, flexible i adaptable a l’evolució de les necessitats de les persones.