Nova rebaixa de l’IBI per les cases eficients

Nova rebaixa de l’IBI per les cases eficients

El Ministeri d’Hisenda ha creat una rebaixa energètica de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) en la que ofereix descomptes de fins al 20% als habitatges i oficines més eficients en l’estalvi d’energia. La nova Llei entrarà en vigor a partir de l’ 1 de gener.

Els immobles urbans amb una qualificació energètica tipus A podran obtenir la  bonificació del 20% i aquesta anirà disminuint a mesura que ho fa també la qualificació de l’immoble. Serà de fins al 16% al certificat de tipus B, de fins al 12% al C, de fins al 8% al D, de fins al 4% a l’E. Es prohibeix la rebaixa als que no pugin acreditar res millor que F i G o, simplement, no compten amb certificat.

Quins habitatges podran obtenir la rebaixa de l’IBI?

Segons les dades oficials a finals de 2014, només el 0,15% dels habitatges certificats a Catalunya han obtingut una lletra A, mentre que el 0,70% tenen una B, el 3,94% una C i el 11,05% una D. La major part d’habitatges qualificats tenen una lletra E, concretament el 50,65% a Catalunya, als que els hi correspondria una rebaixa mínima de fins el 4% en el rebut de l’IBI. La resta d’habitatges, aproximadament un terç del total, no obtindrien cap tipus de bonificació.

Amb aquestes rebaixes el Govern pretén fomentar la construcció i adquisició de bens immobles energèticament eficients, així com la realització d’obres de rehabilitació energètica en els edificis existents. És una mesura que ja s’aplica a altres països de la Comunitat Europea i que també ajuda a posar en valor el certificat energètic d’edificis, obligatori per a habitatges que es venguin o es lloguin des de l’1 de juny de 2013.


Com podem tenir un habitatge amb una bona qualificació energètica?

Com sabeu, Incovi és una empresa especialitzada en la construcció i rehabilitació d’edificis eficients energèticament.  Actualment estem executant l’obra del primer edifici plurifamiliar privat amb qualificació energètica A de Girona, situat a l’avinguda Jaume I nº 67. Fa uns anys vam realitzar el projecte de reforma integral de la casa unifamiliar Can Sastrich, que es va convertir en la primera obra de rehabilitació amb lletra A de la comarca del Pla de l’Estany.

Si voleu saber les diferències entre una casa amb qualificació energètica A i una de convencional, podeu llegir l’entrevista que ens van fer a al portal immobiliari de l’organització professional API – Col·legis i associació d’agents immobiliaris (www.api.cat). En aquest article podreu saber quines són les actuacions principals que portem a terme en edificis existents per millorar-los energèticament, com pot ser la millora de l’aïllament tèrmic, la renovació dels sistemes de climatització o la utilització d’energies renovables.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.