Casos d’èxit

Aquests són alguns dels exemples de les darreres obres d’INCOVI:

Rehabilitació de façana i habitatges d’un edifici al carrer Hortes de Girona 

Tot i que l’objectiu inicial de la intervenció era solucionar els problemes que presentaven les façanes de l’edifici, s’ha plantejat el projecte com una oportunitat per millorar l’eficiència energètica dels seus espais interiors. A part de refer l’estucat exterior, s’introdueix aïllament tèrmic per l’interior de la façana amb la intenció de reduir el consum energètic dels habitatges, que s’han reformat completament per poder-los adaptar a les noves necessitats dels futurs inquilins.

Rehabilitació energètica d’un edifici d’habitatges a Gran Via Jaume I de Girona

El projecte de rehabilitació d’aquest edifici pretén oferir habitatges sostenibles i eficients a un preu just en ple centre de Girona. A través de la intervenció en els elements passius de l’edifici (façana, coberta, terres i obertures), la renovació total de les instal·lacions i la incorporació d’energies renovables s’aconseguirà reduir considerablement el consum energètic dels habitatges. Els futurs usuaris podran intervenir en el disseny del seu futur habitatge en un exemple paradigmàtic del què considerem un Espai per Viure.

Rehabilitació energètica d’un edifici d’habitatges al carrer Sant Francesc de Girona

L’objectiu principal de la intervenció és la de reformar l’edifici actual per poder oferir pisos sostenibles de lloguer a un preu competitiu. Per aconseguir-ho s’ha considerat necessari actuar en tots els elements de l’edifici, aconseguint una rehabilitació total dels habitatges existents que els faci més eficients i adaptats a les necessitats actuals. La introducció d’aïllament tèrmic per l’interior de façana i la renovació de les instal·lacions, entre les quals destaca la ubicació d’un nou ascensor, permetrà revalorar l’edifici actual.

Rehabilitació energètica d’habitatge unifamiliar al Pla de l’Estany

La rehabilitació d’un habitatge unifamiliar al Pla de l’Estany s’ha convertit en la primera obra a Catalunya que segueix els criteris del model  Niedrigenergiehaus  per a edificis de baix consum energètic. El resultat final ha estat un habitatge amb una classificació energètica A, la màxima possible per a edificis,  que ha aconseguit reduir considerablement  les emissions de CO2 a l’atmosfera derivades del seu ús i convertir-se en un exemple paradigmàtic d’arquitectura sostenible i eficient.

Un HABITATGE eficient i sostenible a un preu just

ESTALVI ENERGÈTIC

Estalvi d’un 50% de l’energia en habitatges de nova construcció. Fins a un 85% en projectes de rehabilitació energètica.

ESTALVI AIGUA

Estalvi d’un 30% de l’aigua. Fins a un 45% si s’utilitzen sistemes de reutilització d’aigües.

REDUCCIÓ EMISSIONS C02

100% Reducció emissions CO2. Habitatge zero emissions.

RETORN INVERSIÓ

Retorn de la inversió en 8 anys. Estalvi de fins a 1.500 €/any en projectes de rehabilitació energètica.