Solucions per viure

INCOVI ofereix un servei integral centrat en el disseny, la construcció i la gestió d’HABITATGES SOSTENIBLES I EFICIENTS, tant d’obra nova com de rehabilitació, a través d’un equip de tècnics i personal d’obra especialitzats.

SERVEIS ESPECIALITZATS EN CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ SOSTENIBLE:

SERVEI INTEGRAL INCOVI:

Els nostres serveis es poden contractar per separat o conjuntament (servei integral) i es desenvolupen en les següents àrees:

  1. OFICINA TÈCNICA (estudi d’arquitectura)
  2. PERSONAL D’OBRA (empresa constructora)
  3. ECO MANAGER (assessorament i gestió d’edificis)

PRINCIPALS AVANTATGES QUE OBTINDRÀS AL CONTRACTAR ELS NOSTRES SERVEIS:

SERVEIS DE SOLUCIONS PER VIURE:

SERVEIS D’ARQUITECTURA ECOLÒGICA I EFICIENT

INCOVI compta amb  un EQUIP TÈCNIC ESPECIALITZAT en el disseny d’HABITATGES UNIFAMLIARS I PLURIFAMILIARS de baix consum energètic i respectuosos amb el medi ambient. A més, oferim la possibilitat d’aplicar la metodologia pròpia ECO8 que permet certificar la qualitat ambiental del teu edifici. PROJECTES A MIDA 100% adaptats a les teves necessitats.

SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE I REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Desenvolupem projectes d’OBRA NOVA I REHABILITACIÓ enfocats a incrementar l’eficiència energètica, el control i la gestió de qualsevol edifici. T’oferim un equip de PROFESSIONALS EXPERIMENTATS que garanteixen la qualitat del resultat final. Assolim el el paper d’agent integrador entre el propietari del sòl o edifici sense ús i el client final que busca un habitatge propi o de lloguer.

SERVEIS DE GESTIÓ D’EDIFICIS I ECO MANAGER

Oferim assessorament en la gestió i manteniment d’habitatges sota criteris de sostenibilitat. INCOVI disposa d’un servei de GESTIÓ D’EDIFICIS EXISTENTS per potenciar-ne l’eficiència de les instal·lacions i l’estalvi energètic en el seu ús diari. Aconseguim el MÀXIM RENDIMENT ENERGÈTIC de l’habitatge gràcies als nostres serveis de FACILITY MANAGER amb criteris de sostenibilitat.

Casos d’èxit:

Rehabilitació energètica d’habitatge unifamiliar al Pla de l’Estany

La rehabilitació d’un habitatge unifamiliar al Pla de l’Estany s’ha convertit en la primera obra a Catalunya que segueix els criteris del model  Niedrigenergiehaus  per a edificis de baix consum energètic. El resultat final ha estat un habitatge amb una classificació energètica A, la màxima possible per a edificis,  que ha aconseguit reduir considerablement  les emissions de CO2 a l’atmosfera derivades del seu ús i convertir-se en un exemple paradigmàtic d’arquitectura sostenible i eficient.

Rehabilitació de façana i habitatges d’un edifici al carrer Hortes de Girona 

Tot i que l’objectiu inicial de la intervenció era solucionar els problemes que presentaven les façanes de l’edifici, s’ha plantejat el projecte com una oportunitat per millorar l’eficiència energètica dels seus espais interiors. A part de refer l’estucat exterior, s’introdueix aïllament tèrmic per l’interior de la façana amb la intenció de reduir el consum energètic dels habitatges, que s’han reformat completament per poder-los adaptar a les noves necessitats dels futurs inquilins.

DESCOBREIX LES NOSTRES SOLUCIONS:


Un HABITATGE eficient i sostenible a un preu just

ESTALVI ENERGÈTIC

Estalvi d’un 50% de l’energia en habitatges de nova construcció. Fins a un 85% en projectes de rehabilitació energètica.

ESTALVI AIGUA

Estalvi d’un 30% de l’aigua. Fins a un 45% si s’utilitzen sistemes de reutilització d’aigües.

REDUCCIÓ EMISSIONS C02

100% Reducció emissions CO2. Habitatge zero emissions.

RETORN INVERSIÓ

Retorn de la inversió en 8 anys. Estalvi de fins a 1.500 €/any en projectes de rehabilitació energètica.