Solucions per viure en una casa ecològica: Millora de l’aïllament de coberta

Solucions per viure en una casa ecològica: Millora de l’aïllament de coberta

La coberta es l’element de l’edifici que sofreix en major grau les agressions externes, ja que és  la part de la pell de l’edifici amb més càrrega tèrmica i que rep més radiació. Els problemes habituals que es poden localitzar a les cobertes d’edificis existents són de dos tipus: la manca d’aïllament tèrmic, i les humitats o goteres al sostre de l’habitatge inferior per […]

9 juny, 2013 // Per : // Sense comentaris