Vivim en una casa eficient? Anàlisi de les factures de Gas d’un habitatge

Vivim en una casa eficient? Anàlisi de les factures de Gas d’un habitatge

Avui fa gaire bé un mes que va entrar en vigor la normativa que obliga a obtenir el certificat d’eficiència energètica si es vol llogar o vendre un immoble. Tot i que encara és molt aviat per treure conclusions, ens ha sorprès positivament veure com molts propietaris estan interessats en obtenir una lletra alta que parli bé de l’eficiència energètica del seu habitatge, entenent que la qualificació energètica d’un edifici no és només un simple tràmit.

A portals immobiliaris com Fotocasa ja es pot saber la lletra d’un habitatge que es ven o es lloga, fet que demostra com els propietaris els interessa poder aportar valor afegit al seu immoble. En tot cas, qui té la paella pel mànec en aquests moments són els futurs compradors o llogaters, que hauran de demostrar si tenen interès en viure en un habitatge més eficient. Per això creiem que és important fer pedagogia dels avantatges econòmics i ecològics que obtenim si decidim viure en un edifici més eficient.

En un post anterior vam analitzar el consum energètic dels edificis d’habitatges per poder establir quin tan per cent es destina a consum de calefacció, aigua o il·luminació. En aquesta nova sèrie d’articles us volem ensenyar unes eines senzilles per poder saber si els nostres habitatges tenen un consum eficient i així saber si ens hem de plantejar millores per aconseguir millorar-ne l’eficiència.

Segur que tos heu tingut converses del tipus: Quant gastes en calefacció a l’any, és que a mi m’arriben unes clatellades…? Doncs la manera més senzilla i científica d’avaluar el vostre consum és analitzant les 3 principals factures (Gas, Aigua i Electricitat) que trobem en la majoria dels habitatges de Catalunya i comparar-los amb uns valors de referència. Aquests valors els obtenim d’unes taules publicades per la Generalitat i són molt útils per obtenir una pista sobre si tenim un consum alt, normal o baix.

El primer post el dedicarem a analitzar la factura del Gas, a la que sovint s’associa el consum de calefacció, aigua calenta sanitària i cuina. Com vam veure en l’anterior post, aquests 3 conceptes s’emporten de mitjana el 70% del consum total d’un habitatge, per tant, és la factura que ens hem de mirar amb més deteniment. En la imatge següent podeu veure les dades de consum destacades d’una factura tipus:

Metodologia per analitzar la factura del Gas

Preneu com a dada base el consum total facturat (en m3) durant tot l’any (CTf). Per establir uns paràmetres de referència, hem partit de la base que el consum de gas està dirigit a la calefacció (CC), a l’escalfament d’aigua calenta sanitària (CACS) i a la cuina. També hem suposat que aquests consums representen, respectivament, uns valors aproximats del 55%, del 35% i del 10% de la facturació (valors habituals per al clima de la franja mediterrània).

Consum de calefacció (Cc) :

Per conèixer-lo, tan sols haureu d’aplicar el percentatge corresponent al consum de calefacció (0,55) als m3 totals de gas facturats al llarg de l’any (CTf) i dividir el resultat per la superfície del vostre habitatge (m2 ). Heu de tenir en compte la conversió de m3 a kwh (1 m3 = 11,792 kwh), ja que moltes companyies donen el resultat en kwh. No tindrem en compte el nombre de persones que viuen a l’habitatge, ja que és pràcticament el mateix calefactar una llar per a una que per a tres persones.

Consum de gas per aigua calenta sanitària (CACS):

Caldrà fer la mateixa operació que abans, però ara no dividirem el resultat pels metres quadrats de l’habitatge, sinó pel nombre de persones que hi viuen (n).


Els següents posts els dedicaré a donar les eines per avaluar els consums d’electricitat i aigua, així que aneu preparant les factures! Si voleu convertir el vostre habitatge en una casa ecològica i més eficient envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.